Terminal Bahult

Industribränsle
Intill E20, 5 km norr om Hova har Industribränsle i Hova AB ett upplag där vi bla mellanlagrar verksamhetsavfall. Detta sker sommartid eftersom flera av förbränningsanläggningarna då står still. Avfallet som sorteras och balas vid Franzefoss Gjenvinnings anläggning i Oslo går vintertid direkt till förbränning på värmeverken.