Om Joby Hova AB

Företaget bildades redan på 60-talet av Bengt Joby och ägnade sig då främst åt handel med hö mellan Sverige och Norge, där man själva också ombesörjde transporterna. Allt eftersom åren gick utvecklades detta till en åkeriverksamhet och under åren har företaget vuxit sig allt större.

Idag driver Bengts son, Ingemar Joby, företaget med 15 stycken egna bilar samt ett 30 tal inlejda fordon. I den egna vagnparken är det mestadels flisbilar med släp som gäller och företaget inriktar sig främst på transporter mellan Sverige och Norge, även om höet idag bytts ut mot bland annat virke, plywood och isolering.

Hemlassen består till mestadels av bränsleflis till olika värmeverk.

Företaget omsätter drygt 95 miljoner och har cirka 30 anställda, utspritt på transportledning, ekonomi, verkstadspersonal och chaufförer!